Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail:



 



Sekretäri lisaoskused
Personalitöö ja -dokumendid

 Registreeru


Sihtgrupp Sekretärid, assistendid, bürootöötajad

Eesmärk
Anda sekretärile tööks vajalikke teadmisi 

Maht
16 tundi (2 päeva)

Sisu
 
Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
Töökorralduse reeglid
Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded.
Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik
Riskianalüüsi tellimine.
Tööandja vastutus
Aeg Vaata koolituskalendrist
Registreerimine
Kuni 1 nädal enne kursuse algust

Koht Tallinn, Sütiste tee 21
Lektorid Riina Vään

Hind 272 + km
Hind sisaldab õppematerjalid, kohvipausid

Kursuse lõpetamine Kursuse lõpetajad saavad erakooli Personalijuhtimise Keskus tõendi


© 2016 EMI Personalikeskus OÜ