Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Personaliuuringud

 Registreeru


Sihtgrupp Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Eesmärk Anda teadmisi ja oskusi personaliuuringute läbiviimiseks

Õpiväljundid Koolituse läbinu osakab määratleda uurimusprobleemi, püstitada eesmärki, uuringut planeerida ja läbi viia.

Maht 5 tundi

Sisu
Personaliuuringute läbiviimine. Uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärgi püstitamine. Uuringu planeerimine ja läbiviimine.

Praktilised tööd

Aeg Vaata koolituskalendrist;

Registreerimine 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Lektor Karin Kuimet

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ