Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Personaliuuringud

 Registreeru


Sihtgrupp Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Eesmärk Anda teadmisi ja oskusi personaliuuringute läbiviimiseks

Maht 5 tundi

Sisu
Personaliuuringute läbiviimine. Uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärgi püstitamine. Uuringu planeerimine ja läbiviimine.

Praktilised tööd

Aeg Vaata koolituskalendrist;

Registreerimine 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn, Sütiste tee 21

Lektor Riina Anton

Hind 90 + km


© 2016 EMI Personalikeskus OÜ