Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Töö analüüs, tööde hindamine

 Registreeru


Sihtgrupp juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Eesmärk Anda töö analüüsi alaseid teoreetilisi teadmisi ja nõuandeid ametikohtade hindamise praktiliseks läbiviimiseks

Õpiväljundid Koolituse läbinu osakab koostada dokumente ja korraldada töö analüüsi ja töökohtade hindamist.

Maht 8 tundi

Sisu
Ametikohtade hindamine on protsess, mis võimaldab kindlaks määrata ametikoha väärtuse ja põhipalga.
Palgasüsteemi arendamise protsess.
Ametikohtade hindamise põhimõtted. Hindamisprotsessi lisaväärtused organisatsiooni jaoks.
Ametikohtade hindamise meetodid. Mitteanalüütilised (kogunõudlikkus) - tööde järjestamine, tööde klassifitseerimine. Analüütilised- tööde hindamine kriteeriumide astmestikus.
Kriteeriumide astmestiku loomine organisatsioonis. Praktiline töö.
Palgaklasside väljatöötamine ning palgavahemike kindlaksmääramine.

Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Lektor Evert Kraav

Tellimisel grupile kokkuleppehind

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ