Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Suhtlemisoskuse arendamine

 Registreeru


Sihtgrupp Tippjuhid, personalijuhid jt keskastme juhid, juhiabid, ametnikud ja spetsialistid

Eesmärk Koolitus annab ülevaate organisatsioonisiseste suhete 
arendamise võimalustest ja on suunatud sellele, kuidas 
olla edukas ja efektiivne suhtlemisel, kuidas ennast 
kehtestada ja osata ennetada konflikte organisatsioonis

Õpiväljundid Koolituse läbinu oskab toime tulla suhtlemis- ja konfliktsituatsioonides.

Maht 8 tundi

Sisu 
Inimese üldine reageerimisstiil. Suur viisik. Mida saab muuta ja mida mitte.
Edu ja ebaedu vältimise käitumine.
Emotsionaalne intelligentsus kui edukuse alus. Eneseefektiivsus.
Suhtlemisstiilid, nende erinevused ja kasutamine erinevates olukordades.

Konflikti olemus. Konfliktiga toimetulekut mõjutavad destruktiivsed ja konstruktiivsed suhtumisviisid. Konflikti tüübid. Konfliktid, mis ei lahendu. Konflikti muutumine kontrollimatuks (eskalatsioon) või toimetulek konfliktiga. Konfliktiga toimetuleku strateegiad. Konfliktiga toimetuleku stiili valik.

Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine Kuni 2 nädalat enne kursuse algust

Treener Anu Virovere

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Tellimisel grupile kokkuleppehind

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ