Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Sisekommunikatsioon,
suhtekorraldus

 Registreeru


Sihtgrupp Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Eesmärk Omandada teadmisi organisatsiooni sisekommunikatsiooni arendamise võimalustest

Õpiväljundid Koolituse läbinu omab teadmisi ja ülevaadet personalijuhtimise alastest sisekommunikatsiooni tegevustest, oskab toime tulla keerulistes situatsioonides.

Maht 5 tundi

Sisu Organisatsiooni juhtimine ja suhtekorraldus
Suhtekorraldus ja kommunikatsioon – suhtekorralduse eesmärgid ja valdkonnad
Organisatsiooni kommunikatsioon – eesmärgid, sihtgrupid, kanalid, erinevate kanalite eelised ja riskid, konfidentsiaalne ja avalik informatsioon
Organisatsiooni kommunikatsiooni meetodid ja vahendid – teavitamine, suhtlemine, imago kujundamine, organisatsiooni identiteedi loomine
Juhtimine ja kommunikatsioon – juhi roll ja vastutus, personalijuhi roll
Kriisikommunikatsioon – kriisi mõiste, kriisikommunikatsiooni ettevalmistus, info roll kriisiolukorras, kriis ja usaldus


Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Lektor Kristi Liiva

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ