Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Töötajate hindamine,
hindamisvestlus

 Registreeru


Sihtgrupp Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Eesmärk Anda teadmisi hindamissüsteemi loomiseks organisatsatsioonis ja 
nõuandeid töötajate hindamise praktiliseks läbiviimiseks

Maht 8 tundi

Sisu Hindamissüsteemi loomine
Millest alata? Esimesed sammud ja võimalikud takistused
Hindamise eesmärgid ja prioriteedid, kriteeriumite 
sõnastamine
Juhi rollid, tegevusvaldkonnad, kompetentsid

Organisatsiooni dokumendid
Hindamiskokkulepped
Planeerimisvestlus, arenguvestlus, hindamisvestlus
Hindamiseks vajalikud dokumendid

Hindamise läbiviimine: arengu- ja tulemusvestluse sisu 
ja korraldus. 
Tulemuste analüüs ja tagasiside. Hindamise vead 
Hindamistulemuste sidumine tulemuspalgaga


Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn, Sütiste tee 21

Lektor Riina Anton

Hind 136 + km
Hinna sees õppematerjalid, kohvipausid

Tellimisel grupile kokkuleppehind© 2016 EMI Personalikeskus OÜ