Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Töötajate hindamine,
hindamisvestlus

 Registreeru


Sihtgrupp Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Eesmärk Anda teadmisi hindamissüsteemi loomiseks organisatsatsioonis ja 
nõuandeid töötajate hindamise praktiliseks läbiviimiseks

Õpiväljundid Koolituse läbinu osakab koostada dokumente ja korraldada töötajate hindamisprotsessi.

Maht 8 tundi

Sisu Hindamissüsteemi loomine
Millest alata? Esimesed sammud ja võimalikud takistused
Hindamise eesmärgid ja prioriteedid, kriteeriumite 
sõnastamine
Juhi rollid, tegevusvaldkonnad, kompetentsid

Organisatsiooni dokumendid
Hindamiskokkulepped
Planeerimisvestlus, arenguvestlus, hindamisvestlus
Hindamiseks vajalikud dokumendid

Hindamise läbiviimine: arengu- ja tulemusvestluse sisu 
ja korraldus. 
Tulemuste analüüs ja tagasiside. Hindamise vead 
Hindamistulemuste sidumine tulemuspalgaga


Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Lektor Karin Kuimet

Tellimisel grupile kokkuleppehind

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ