Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Organisatsioonikultuur

 Registreeru


Sihtgrupp Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Eesmärk Anda teadmisi organisatsioonikultuuri arendamise võimalustest, muutuste läbiviimisest ja organisatsioonisisesest kärjääriplaneerimisest

Õpiväljundid Koolituse läbinu teab organisatsioonikultuuri põhimõtteid ja oskab aidata kaasa selle arendamisele.

Maht 8 tundi

Sisu Organisatsioonikultuur. Funktsioonid ja valdkonnad 
Muutused organisatsioonis
Uute töötajate liitmine kollektiivi, sisseelamisprogrammid
Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega – outplacement
Karjääriplaneerimise ja –juhtimise meetodid ja kasutamise võimalused
Personaliuuringud. Nõustamine


Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Lektor Signe Korjus

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ