Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Tööseadused, personalidokumendid

 Registreeru

Sihtgrupp Avaliku- ja erasektori personalitöötajad ja bürootöötajad, kes 
põhitööle lisaks teevad personalitööd

Eesmärk Anda personalitööks vajalikke teadmisi töölepingu seadusest ja töökaitse korraldamisest

Õpiväljundid Koolituse läbinu osakab töösuhete administreerimist ja personaliarvestust, omab teadmisi töökeskonna- ja töötervishoiu nõuete ja korraldamise kohta .

Maht 16 tundi (2 päeva)

Sisu 
Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
Töökorralduse reeglid
Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded.
Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik
Riskianalüüsi tellimine.
Tööandja vastutus

Aeg Vaata koolituskalendrist
Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Hind 272 + km
Hinna sees õppematerjalid, kohvipausid

Lektorid Riina Vään, Janne Udeküllg

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.© 2022 EMI Personalikeskus OÜ