Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Tööseadused, personalidokumendid

 Registreeru

Sihtgrupp Avaliku- ja erasektori personalitöötajad ja bürootöötajad, kes 
põhitööle lisaks teevad personalitööd

Eesmärk Anda personalitööks vajalikke teadmisi töölepingu seadusest ja töökaitse korraldamisest
Maht 16 tundi (2 päeva)

Sisu 
Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
Töökorralduse reeglid
Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded.
Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik
Riskianalüüsi tellimine.
Tööandja vastutus

Aeg Vaata koolituskalendrist
Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn, Sütiste tee 21

Hind 272 + km
Hinna sees õppematerjalid, kohvipausid

Lektorid Aime-Kersti Kelder, Riina Vään

Koolitujad saavad tõendi kuulatud teemade ja osaletud tundide mahu kohta© 2016 EMI Personalikeskus OÜ