Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Personali arendamine ja koolituse kavandamine

 Registreeru


Sihtgrupp Juhid, personalitöötajad, koolituse korraldajad

Eesmärk Anda teadmisi ja oskusi organisatsioonis toimiva koolitussüsteemi loomiseks ja juhtimiseks 

Maht 8 tundi (1 päev)

Sisu Koolituse ja arendamise protsessid, protseduurid ja suhted
Koolitusega tegeleva töötaja põhifunktsioonid
Koolituspoliitika sõnastamine lähtuvalt organisatsiooni 
missioonist ja strateegiast
Koolitusvajaduse hindamise protseduur
Koolituse sihid ja koolitusplaan
Koolituse alase dokumentatsiooni loomine
Koolituse andmebaas ja selle loomine
Koolituseelarve ja koolitusplaani koostamine
Personali arendamise ja koolituse kontseptuaalsed alused
Koolitusjuhi ametijuhend
Koolitusleping
Iga-aastane koolitusturu uuring


Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn, Sütiste tee 21

Lektor Laine Simson

Hind 136 + km
Hinna sees õppematerjalid, kohvipausid


© 2016 EMI Personalikeskus OÜ