Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Personali arendamine ja koolituse kavandamine

 Registreeru


Sihtgrupp Juhid, personalitöötajad, koolituse korraldajad

Eesmärk Anda teadmisi ja oskusi organisatsioonis toimiva koolitussüsteemi loomiseks ja juhtimiseks 

Õpiväljundid Koolituse läbinu osakab välja töötada töötajate arendamisprotsessi ja oskab koordineerida sisekoolituste läbiviimist. 

Maht 8 tundi (1 päev)

Sisu Koolituse ja arendamise protsessid, protseduurid ja suhted
Koolitusega tegeleva töötaja põhifunktsioonid
Koolituspoliitika sõnastamine lähtuvalt organisatsiooni 
missioonist ja strateegiast
Koolitusvajaduse hindamise protseduur
Koolituse sihid ja koolitusplaan
Koolituse alase dokumentatsiooni loomine
Koolituse andmebaas ja selle loomine
Koolituseelarve ja koolitusplaani koostamine
Personali arendamise ja koolituse kontseptuaalsed alused
Koolitusjuhi ametijuhend
Koolitusleping
Iga-aastane koolitusturu uuring


Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Lektor Signe Korjus

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ