Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Personali värbamine ja valik

 Registreeru


Sihtgrupp Juhid, personalijuhid, personalispetsialistid

Eesmärk Tutvustada personali planeerimise, värbamise ja valiku 
põhimõtteid ning harjutada valikuintervjuu läbiviimist

Maht 8 tundi

Sisu 
Kaasaegsed personalitöö arengutendentsid
Personalipoliitika kujundamine
Personali planeerimine ja selle seos töö analüüsiga
Personali värbamine põhimõtted ja meetodid
Värbamine ja infokorraldus
Suhtekorraldus personali värbamise allikana
Kuidas värbamiskuulutust teha
Personali valiku eeldused ja põhimõtted
Enamkasutatavad valikumeetodid. Mitme meetodi kasutamine 
Oskus valida mitme meetodi seast omale vajalik
Valikuprotsessi mudel 
Kuidas valikuintervjuud - vestlust läbi viia
Tüüpilised vead personalivalikus, nende vältimine
Praktilised tööd ja harjutused

Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Lektor Laine Simson

Hind 136 + km
Hinna sees õppematerjalid, kohvipausid


© 2016 EMI Personalikeskus OÜ