Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Töökorraldus ja kaasaegne ametijuhend

 RegistreeruSihtgrupp Juhid, personalijuhid, personalispetsialistid

Eesmärk Tutvustada töökorralduse protseduuri ja harjutada tulemuskeskse ametijuhendi koostamist

Maht 8 tundi

Sisu Funktsioonide jaotus organisatsioonis
Personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid
Personalitöötaja rollid, kompetentsid
Töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur
Töö organiseerimine ja korraldus - elemendid, funktsioonid
Tingimuste loomine töö tulemuslikumaks korraldamiseks
Töötajate rahulolu ja töökorralduse taseme seosed
Töökorraldusalased dokumendid ja organisatsioonisisesed protseduurid, nende loomine
Ametijuhend – vajalikkus ja positiivsed aspektid.
Ametijuhendite koostamise plaan ja elluviimine
Initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus.
Kvalifikatsioon ametikohal

Praktilised tööd ja harjutused

Aeg Vaata koolituskalendrist;

Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Lektor Laine Simson

Hind 136 + km
Hinna sees õppematerjalid, kohvipausid


© 2016 EMI Personalikeskus OÜ