Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Töökorraldus ja kaasaegne ametijuhend

 RegistreeruSihtgrupp Juhid, personalijuhid, personalispetsialistid

Eesmärk Tutvustada töökorralduse protseduuri ja harjutada tulemuskeskse ametijuhendi koostamist

Õpiväljundid Koolituse läbinu teab töökorralduse põhimõtteid ja oskab koostada ametijuhendite koostamise protseduuri ja seda koordineerida.

Maht 8 tundi

Sisu Funktsioonide jaotus organisatsioonis
Personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid
Personalitöötaja rollid, kompetentsid
Töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur
Töö organiseerimine ja korraldus - elemendid, funktsioonid
Tingimuste loomine töö tulemuslikumaks korraldamiseks
Töötajate rahulolu ja töökorralduse taseme seosed
Töökorraldusalased dokumendid ja organisatsioonisisesed protseduurid, nende loomine
Ametijuhend – vajalikkus ja positiivsed aspektid.
Ametijuhendite koostamise plaan ja elluviimine
Initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus.
Kvalifikatsioon ametikohal

Praktilised tööd ja harjutused

Aeg Vaata koolituskalendrist;

Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Lektor Karin Kuimet

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ