Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Motiveerimine, töö tasustamine, tasusüsteem

 RegistreeruSihtgrupp Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Maht 8 tundi

Sisu 
Motivatsiooni mõiste, teooriate põhiseisukohad (Maslow, Vroom, Herzberg)
Erinevad motivatsioonitegurid, töötasu ostähtsus töötajate motiveerimisel
Ettevõtte motivatsioonisüsteem
Tunnustamine kui motiveerimise üks vorme
Töötasu kui motivatsioonisüsteemi osa
Töö tasustamise põhialused, töötasu komponendid
Võrdõiguslikkuse printsiip
Lõpparve, kinnipidamised, hüvitised
Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüs

Tasusüsteemi seos ettevõtte äriprotsessidega
Tasusüsteemi loomise eesmärgid ja tingimused

Aeg Vaata koolituskalendrist
Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn, Sütiste 21

Lektor Marje Kull

Hind 136 + km 
Hinna sees õppematerjal, kohvipaus


© 2016 EMI Personalikeskus OÜ