Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Motiveerimine, töö tasustamine, tasusüsteem

 RegistreeruSihtgrupp Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Maht 8 tundi

Õpiväljundid Koolituse läbinu oskab koostada dokumente ja korraldada motiveerimis- ja tasustamisprotsessi.

Sisu 
Motivatsiooni mõiste, teooriate põhiseisukohad (Maslow, Vroom, Herzberg)
Erinevad motivatsioonitegurid, töötasu ostähtsus töötajate motiveerimisel
Ettevõtte motivatsioonisüsteem
Tunnustamine kui motiveerimise üks vorme
Töötasu kui motivatsioonisüsteemi osa
Töö tasustamise põhialused, töötasu komponendid
Võrdõiguslikkuse printsiip
Lõpparve, kinnipidamised, hüvitised
Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüs

Tasusüsteemi seos ettevõtte äriprotsessidega
Tasusüsteemi loomise eesmärgid ja tingimused

Aeg Vaata koolituskalendrist
Registreerimine Kuni 1 nädal enne toimumise algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Lektor Evert Kraav

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ