Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Sekretäritöö lühikursus I

 RegistreeruSihtgrupp Sekretärid, assistendid, bürootöötajad

Eesmärk Anda sekretäritööks vajalikke teadmisi  

Maht 24 tundi (3 päeva)

Sisu 

Asjaajamine organisatsioonis, haldusdokumentide vormistamine

Organisatsiooni asjaajamiskultuur
Asjaajamise korraldust reguleerivad riiklikud normdokumendid
Organisatsiooni asjaajamist reglementeerivad dokumendid Dokumendiringluse korraldamine organisatsioonis
Haldusdokumentide vorminõuded
Erinevate dokumentide koostamine, vormistamine

Kaasaegne keelekasutus, uued emakeele normid

Algustäheortograafia ja jutumärgid
Numbrite kirjutamine
Lühendid
Kokkukirjutamine
Kõne-ja kirjakeele stiilierinevused, stiilisoovitused
Seaduskeel, terminid, stiilisoovitused
Halva keelekasutuse näited
Keeleuuendused

Ametialane etikett ja külalised
Etiketireeglid ametialases suhtlemises ja igapäevaelus.
Tervitamine ja tutvumine, esitlemine, visiitkaardid, kutsed
Ametikohtumised, lipuetikett
Joogietikett ja lauakombed.

Aeg Vaata koolituskalendrist

Registreerimine Kuni 1 nädal enne kursuse algust

Koht Tallinn, Sütiste tee 21

Lektorid Kristina Kask, Anne Roosipõld

Hind 384 + km
Hind sisaldab õppematerjalid, kohvipausid

Kursuse lõpetamine Kursuse lõpetajad saavad erakooli Personalijuhtimise Keskus tõendi© 2016 EMI Personalikeskus OÜ