Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Sekretäritöö lühikursus – personalitöö lisaoskuseds

 Registreeru


Sihtgrupp Sekretärid, assistendid, bürootöötajad

Eesmärk Anda sekretärile tööks vajalikke lisateadmisi

Õpiväljundid Koolituse läbinu oskab töösuhete administreerimist ja personaliarvestust, omab teadmisi töökeskonna- ja töötervishoiu nõuete ja korraldamise kohta .

Maht 16 tundi / 2 päeva 

Sisu

Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
Isikuandmete konfidentsiaalsus.
Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
Töökorralduse reeglid
Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine

Registreerimine Kuni 1 nädal enne kursuse algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Lektorid Riina Vään, Kristi Jõeorg

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ