Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Personalitöö põhikursus

 RegistreeruSihtgrupp Avaliku- ja erasektori personalispetsialistid, väikefirmade juhid

Eesmärk Anda personalitööks vajalikke teadmisi personalitöö funktsioonidest, töökorraldusest ja töösuhteid reguleerivatest seadustest ning nõuandeid praktiliseks tegevuseks

Maht 32 tundi (4 päeva)

Sisu Personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid

Töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur

Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
Töökorralduse reeglid Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded 
Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik.
Riskianalüüsi tellimine
Tööandja vastutus

Organisatsioonikultuur. Muutused organisatsioonis
Uute töötajate liitmine kollektiivi. Sisseelamisprogrammid 
Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega - outplacement
Karjäärijuhtimine ja planeerimine
Personaliuuringud. Nõustamine 

Aeg Vaata koolituskalendrist
Registreerimine Kuni 1 nädal enne kursuse algust

Koht Tallinn, Sütiste tee 21

Hind 512 + km
Hinna sees õppematerjalid, kohvipausid

Lektorid Laine Simson, Aime-Kersti Kelder, Riina Anton, Riina Vään 

Koolitujad saavad tõendi kuulatud teemade ja osaletud tundide mahu kohta


© 2016 EMI Personalikeskus OÜ