Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: 2018 - Personalijuhtimise Keskuse 21. tegevusaasta 

Uut infot, teadmisi ja kogemusi oma valdkonnas edukalt toime tulekuks vajavad kõikide tasandite töötajad. Uued väljakutsed nõuavad meilt uusi oskusi
Töötajate teadmiste pidev täiendamine peaks olema iga juhi jaoks prioriteediks, kindlustamaks pühendunud töötajate olemasolu ja teadvustamaks töötajatele nende rolli organisatsioonis.

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust.

Personalijuhtimise Keskuse õppekavad tipp- ja kesktaseme juhile sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ja uusi juhtimistrende, õppekavad personalijuhile ja sekretärile vajalikke kutsestandardist johtuvaid oskusi ja teadmisi.Oleme keskendunud praktilistele probleemikäsitlustele. Püüame aidata personalitöötajaid ja sekretäre nende töös vajalike kompetentside arendamisel.

Lektorid on oma erialal töötavad tippspetsialistid, kes on pikaajalise lektoristaaziga ja kellega meie oleme juba 15 aastat koostööd teinud.

Me õpime, arendame ennast ja oma organisatsioone ning oleme laienevas Euroopas eestlasele omaselt ikka edukad.

Teile jätkuvat edu soovides

Siiri Kurs
Personalijuhtimise Keskuse direktor© 2016 EMI Personalikeskus OÜ