Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: 

OÜ EMI Personalijuhtimise Keskus on 2021 aastal positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset personalitöö alast koolitust.

Personalitöötaja pädevuskursuse õppekava eesmärgiks on anda personalitöötajatele selliseid teadmisi, mis toetavad organisatsiooni arengut ja tulemuslikku juhtimist ja tagavad parema jätkusuutlikkuse.

Õppekava koostamisel on lähtutud personalispetsialisti kutsestandard tase 5 sätestatud kompetentsidest. Oleme keskendunud praktilistele probleemikäsitlustele. Püüame aidata personalitöötajaid ja teisi spetsialiste nende töös vajalike kompetentside arendamisel.

Lektorid on oma erialal töötavad tippspetsialistid, kes on pikaajalise lektoristaažiga ja valdavalt kellega oleme juba 20 aastat koostööd teinud.Teile jätkuvat edu soovides

Personalijuhtimise Keskus© 2023 EMI Personalikeskus OÜ